GÜNCEL

HAK-PAR HEYETİ HEWLÊR DE,-ENKS’YÎ ZİYARET ETTİ.

HAK-PAR HEYETİ HEWLÊR DE,-ENKS’YÎ ZİYARET ETTİ.

Hakpar’ın Hewlêr temasları devam ediyor. Genel başkan Refik Karakoç başkanlığındaki Hakpar heyeti 05.07.2017 günü, Hewlêr’de ENKS bürosunu ziyaret etti. HAK-PAR heyetini ENKS başkanı İbrahim BİRO başkanlığında bir heyet karşıladı. Görüşme sicak ve samimi bir hava içinde geçti. İbrahim BİRO, ENKS ve Suriye Kurdistan’ındaki son siyasal gelişmeler konusunda Hakpar heyetini bilgilendirdi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Refik Karakoç da Hakpar politikaları konusunda bilgiler sundu. Görüşmenin ardından her iki heyet aşağıdaki ortak açıklamayı kamuoyuna sunmayı uygun gördü.

 

HAKP-AR İLE ENKS ARASINDA ERBİLDE YAPILAN GÖRÜŞMEDEN SONRA BASINA YAPILAN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

ENKS ve HAK-PAR güney Kürdistan’da Kürt halkının kendi geleceğini belirlemek konusunda aldığı referandum kararını saygı ile karşıladıklarını, referandumun temel bir insan hakkı olduğu ve sonucunun ne olursa olsun tüm Kürtler tarafından saygı ile karşılanması gerektiğine inanır. Keza bölge ve komşu ülke halklarının ve devletlerin, uluslararası kamuoyunun referandum sonuçlarını soğukkanlılıkla karşılamaları gerektiğini ve Kürtlerin kendi geleceklerini belirleme ve kendi kendilerini yönetme doğrultusunda attıkları adımın hoşgörü ve sükûnetle karşılamalarını diler ve umut eder.

HAK-PAR ve ENKS, Suriye Kürdistanındaki “kantonlarda” TEVDEM dışındaki diğer Kürt demokratik çevrelerin, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının, özgür bir şekilde siyasal ve demokratik çalışmalar yapmalarının engellenmesini kabul edilir bulmadıklarını; ENKS bileşenleri ve diğer muhalif kişilerin öldürülmesini, tutuklanmasını, Kürt ailelerin rızası olmadan çocuklarının zorla askere alınarak Kürt toprağı olmayan yerlere asker olarak gönderilmesini ve öldürtülmesini şiddetle kınar. PYD’ye, DUHOK ve ERBİL mutabakatına riayet etmesi çağrısında bulunur. PYD’nin diğer Kürt örgütlerinde içinde olacağı ortak bir yurtsever yönetim oluşturmasının Kürt halkının yararına olacağını belirtir.

Keza her iki taraf Kuzey Kürdistan’da PKK eli ile sürdürülen silahlı mücadelenin  Kürt halkına zarar verdiğini, hendek ve barikatların Kürtlerin sosyal yaşamını yerle bir ettiğini ve başkalarına hizmet ettiğine işaret ederek bu eylemlerden vaz geçilmesi gerektiğini belirtir. Bu bölgede Kürt sorununun, şiddetten uzak, barışçıl ve diyalog içinde çözülmesi gerektiğini, bunun için de PKK’nin koşulsuz olarak silah bırakması gerektiğinin önemine işaret eder. Taraflar Türkiye’de Kürt sorununun çözümü konusunda siyasal diyalog yolunun seçilmesini ve Türk devletinin bu anlamda Kürt siyasal çevreleri ile diyalog içinde olmasını diler.

ENKS ve HAK-PAR  Suriye ve Türkiye cezaevlerinde tutuklu bulunan aydın, yazar, gazeteci, bilim ve siyaset adamlarının, düşünce suçlularının, parlamenterlerin serbest bırakılmasını ve demokratik zeminde özgürce siyaset yapmalarına olanak verilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını basına ve kamuoyuna belirtmeyi görev bilirler.”

HAK-PAR HEYETİ BİNGEHA LALEŞİ ZİYARET ETTİ

HAKPAR heyeti ENKS ile görüşmesinin ardından Hewlêr de “BİNGEHA LALEŞ” şeyhi sayın Şeyh ŞEMO ile de bir görüşme yaptı. Görüşmede Şeth ŞEMO Şengal’deki son duruma ilişkin olarak HAKPAR heyetine bilgiler verdi. Hala 3000 civarında Êzdi kadın ve kız çocuğun DAİŞ’in elinde rehin olduğunu, kurtarılmayı beklediğini belirtti. Sayın Şemo, Şengal’deki son durum hakkında da heyete bilgiler sundu. Referandum için ise şöyle dedi: ”Referandum her kes için ne  denli önemli ise bizim için iki kat daha önemlidir. Esaret her kes için ne kadar zor bir durumsa bizim için iki kat daha zordur.” Dedi.

 

About Post Author