GÜNCEL

“özür” ün gereği yapılmalı


HAK-PAR ‘Tunceli Tenkil Harekâtı’nın 80.yılında
“özür” ün gereği yapılmalı

Çok uluslu, farklı inançtan kesimlerin bir arada yaşadığı bir coğrafyada, zorla Türkleştirme ve sunileştirme çabası, tarihin tanıklık ettiği en dramatik olayların yaşanmasına da kaynaklık etti.

 

 

Seksen yıl önce bu gün; 4 Mayıs 1937 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ‘Tunceli Tenkil Harekâtı’ kararını aldı.

1938’de Dersim’de uygulanan katliamın ve ardından uygulanan göçertme ve zorunlu iskan politikalarının, idari ve yasal dayanağını oluşturan bu kararın altında Mustafa Kemal ve İsmet İnönü’nün de imzaları vardı.

Dönemin başbakanı Celâl Bayar Genelkurmay Başkanı ise Mareşal Fevzi Çakmak’tı.

Binlerce kadın, erkek ve çocuğun öldürüldüğü, köylerin yakıldığı, Munzur ırmağının kızıla boyandığı, sağ kalan çocukların askerlere zorla hizmetçi ve evlatlık verildiği Dersim katliamı bir soykırımdı ve aradan geçen 80 yıl sonra dahi yarattığı acılar tazeliğini koruyor.

Bu soykırım girişimi, bu katliamlar zinciri adım adım planlanarak yürürlüğe konuldu.

Kemalist rejim tarafından, önce 25 Aralık 1935 tarihinde, 2884 sayılı “Tunceli Vilayetinin idaresi hakkında kanun” çıkarıldı ve ardından 4 Ocak 1936 tarihinde Dersim Vilayeti’nin adı “Tunceli” olarak değiştirildi.

Ardından, 4 Mayıs 1937 tarihinde Bakanlar Kurulu “Tunceli Tenkil Harekâtı’ kararını alarak, adım adım uyguladı ve tüm dünyanın gözleri önünde bir soykırım girişimini hayata geçirdi.

Yıllarca resmi çevrelerce inkar edilip ve ya çarpıtılarak anlatılsa da Dersim olayları, aradan geçen 80 yıla rağmen unutulmadı. Bu acı büyüyerek bu güne dek taşındı.

2011 yılında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan geleneksel devlet politikalarının dışına çıkarak

Dersim katliamını kabul etti ve devlet adına özür diledi.

Ancak bu olumlu, cesur tutumun arkası gelmedi, “özür” ün gereği yapılmadı.

Hala idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri açıklanmadı. İtibarlarının iadesi için her hangi bir süreç başlatılmadı.

Hala Dersimlilerin, Alevilerin meşru ve haklı talepleri karşılanmadı.

Hala gerçek anlamda bir yüzleşme için gerekli adımlar atılmadı.

HAK-PAR olarak bu ülkede bir daha soykırım girişimlerinin olmaması, yeni katliamların önünün kesilmesi ve katliamcıların cesaretlendirilmemesi için Dersim katliamı’nı araştıran bir komisyonun kurulmasını, yüzleşme ve helalleşme için gerekli mekanizmaların hayata geçirilmesini istiyor,devleti yönetenleri adım atmaya çağırıyoruz.

4 Mayıs 2017
HAK-PAR
BASIN BÜROSU

 

About Post Author