GÜNCEL

Bijî 1ê Gulanê! Yaşasın 1 Mayıs!

Bijî 1ê Gulanê!

Yaşasın 1 Mayıs!

İşçilerin, emekçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü; 1 Mayıs kutlu olsun

Bu gün içinde yaşadığımız kapitalist dünya düzeni sömürü ve barbarlık üzerine kuruludur.

Bu nedenle dünyanın her köşesinde emekçiler, ağır sömürü ve baskı altında, açlıkla, yoksullukla mücadele etmektedir.

Emperyalist kapitalist sistem, daha çok kar hırsıyla dünya kaynaklarını talan etmekte, dünyayı küresel felaketlerin eşiğine taşımaktadır.

Kapitalistler ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşmak, el koymak ve talan etmek için milyonlarca insanı savaşlara sürüklenmekte, yaşamlarını yitirmelerine, sakat kalmalarına, bombalarla yıkılan kentleri içinde evsiz barksız; yerinden yurdundan sürülerek mülteci durumuna düşürülmelerine neden olmaktadır.

Her türlü katliamı, soykırımları, etnik ve mezhepsel çatışmaları körükleyen onlardır.

İnsanlığı küresel ısınma, nükleer savaş tehdidi gibi felaketlere, topyekûn yok oluşların eşiğine sürükleyen de onlardır.

Bu sömürü düzeni mutlak ve ebedi değildir.Kader de değildir.

Bir gün mutlaka sona erecektir.

Kapitalist sömürü düzenine karşı emekçiler, bu yıl da alanlara çıkarak, baskısız, sömürüsüz adil, eşitlikçi bir düzenin mümkün olduğunu, bunun mücadeleyle, dayanışmasıyla gerçekleşebileceğini haykıracaklar.

Kürdistanlı emekçiler de alanlarda olacak ve öncelikli taleplerini yükseltecekler.

Ülkesi parçalanan, kendi kaderini belirleme hakkı gasp edilen, sömürgeci barbarlığın ağır baskılarıyla karşı karşıya kalan Kürtler, bu yılda özgürlük taleplerini dillendirecek; sömürüye ve sömürgeciliğe karşı duruşlarını, ulus olmaktan kaynaklı kolektif hakları için mücadele kararlılıklarını göstereceklerdir.

Kuzey Kürdistan’da Kürt emekçiler hem ulusal hem de sınıfsal baskı ve eşitsizlikle karşı karşıyadırlar.

Bir yandan sömürüye karşı emek mücadelesini verirken diğer yandan sömürgeci baskılara, asimilasyon politikalarına karşı özgürlük mücadelesinin ön saflarında yerlerini alıyor, sömürüye, yoksulluğa, açlığa, savaşa, teröre ve her türden ulusal baskıya karşı direnişi harmanlıyorlar

Sömürüye ve sömürgeciliğe, ırkçılığa, şovenizme karşı; eşitliği ve özgürlüğü esas alan bir mücadeleyi adım adım örüyorlar.

Baskının ve sömürünün olmadığı,   eşitliğin ve kardeşliğin egemen olduğu bir dünya için

kapitalist barbarlığa karşı mücadele eden tüm emekçileri selamlıyoruz.

İşçilerin, emekçilerin uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ı kutluyoruz

Yaşasın 1 Mayıs!

Bijî 1ê Gulanê !

Hak Ve Özgürlükler Partisi

HAK-PAR

Basın Bürosu

About Post Author