GÜNCEL

”HALKIMIZIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN SEFERBER OLACAĞIZ”

HAK-PAR Gençlik Komisyonu İzmir Kuşadası’nda ki etkinliği başarıyla sonuçlandı.

3-4-5 Şubat 2017 tarihinde Avrupa’dan, Türkiye ve Kürdistan’dan HAK-PAR gençlik temsilcilerinin katıldığı etkinliğe Genel Başkan Refik Karakoç ve Genel başkan yardımcısı Arif Sevinç de katıldı.
Clup Anra Otel de buluşan gençler ilk günü tanışma ve görüş alışverişinde bulunmaya ayırdılar. Kuşadası’nı gezdiler.
Arif Sevinç ve İzmir il başkanı Sait Demir’in de katıldığı bir grupla, sağlık sorunları nedeniyle Kuşadası’n da bulunan Şenay Samarsin’i ziyaret ettiler. Geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

  1. gün HAK-PAR Genel başkanı Refik Karakoç ve Genel başkan yardımcısı Arif Sevinç’in de katıldığı bir toplantı düzenlediler.
    Toplantının birinci bölümünde Refik Karakoç, siyasal durumu değerlendiren, HAK-PAR’ın Kürt halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesindeki yerini anlatan, gençlerden beklentilerini ifade eden bir sunum yaptı.

Karakoç konuşmasına Kürtçenin Kurmanci ve Zazaki lehçeleriyle başladı. Daha sonra Türkçe devam etti.

“Gençlik her toplumun geleceğidir. Kürt toplumunun geleceği de , gençliğin dinamizmine, donanımına bağlı olacaktır.
Gençlik toplumsal sorunlar karşısında duyarlı, halkına, ülkesine, ulusal değerlerine bağlı olmalıdır. Hem kendi tarihini, kültürünü özümsemeli hem de tüm dünyayı izlemeli, farklı milletlerin deneyimlerini takip etmeli, dersler çıkarma becerisine sahip olmalıdır. Doğmaların esiri olmamalı, yenilikçi değişimci, ilerici ve mutlaka özgürlükçü olmalıdır.”diyerek sözlerine başlayan Karakoç sözlerini şöyle sürdürdü; “üzülerek söylemeliyim ki biz Kürtler dünyada siyaset yürütürken çok başarılı bir sınav verememişiz. Bu gün halkımızın yaşadığı sorunların temelinde geçmişte yapılan yanlışlar yatmaktadır. Geçmiş yıllarda Kürtler iradelerini başkalarına teslim etmişler. Birinci ve ikinci dünya savaşları sonrasında yeni yeni devletler kurulurken, iradelerini başkalarına teslim eden Kürtler kendi halklarına da kavuşamamışlardır. Dünyada 40-50 milyon nüfusa sahip hiçbir millet yoktur ki devletsiz olsun ve ya kendi dilinde eğitim yapma imkanından dahi yoksun olsun. Dünyada 10 bin, 200 bin nüfuslu, hatta çok daha az nüfusa sahip devletler var.

Bugün de hem dünya hem de Ortadoğu yeniden şekilleniyor. Ortadoğu’da halkımızın aleyhine oluşan statüko çöküyor.

Kürt halkının özgürlüğü için, meşru haklarını elde edebileceği yeni olanaklar doğuyor.

Kürtler çok dikkatli olmalıdır. Her parçada kendi iradelerini başkalarına teslim etmeden, aklıselim, geleceği gören, dünya kamuoyunun da desteğini alabilecek bir formül ile siyaset sahnesine çıkmaları gerekir. İçinde bulundukları koşulları göz önünde bulunduran, içeride ve dışarıda dostlar kazanmayı hedefleyen bir siyasi programla yola çıkmalıdırlar işte HAK-PAR tam bu noktada ve diyor ki değişen dünya koşullarında, bugün ki siyasal konjonktürde küreselleşen dünyada yeni durumlar oluştu, yeni ihtiyaçlar doğu. Biz Kürtler de buna uygun yeni örgütlenme modeli geliştirmeliyiz. 90lı yıllardan sonra gelişen bu yeni duruma cevap olacak model; herkesin, her kesimin bir arada olabileceği, Avrupa normlarını programına koymuş, demokratik işleyişi olan “Milli” bir partidir.

İşte HAK-PAR bu ihtiyaca göre kurulmuş, barışçıl demokratik mücadeleyi esas alan, açık, legal şeffaf bir partidir.

HAK-PAR döneme en uygun partidir.1980 öncesi ideolojik ayrışmalar üzerine kurulu partilerin zamanı olmadığını söylüyoruz. Biz partiyi halkımızın özgürlüğü için bir araç olarak görüyoruz. Partiler döneme uygun siyaset yaptıklarında başarılı olurlar, döneme, çağa uygun politikalar üretemeyenler bir süre sonra silinir, kapanırlar. Bu konuda sayısız örnek mevcuttur.

Biz HAKPAR programı ve demokratik çalışma yöntemleri ile Kürtistan’da kitlelerle bulaşacağımıza inanıyoruz. Mevcut veriler de buna işaret ediyor.

Şu anda HAK-PAR devletin engellemeleriyle, PKK’nin blokajıyla uğraşıyor, HAK-PAR’dan ayrılan 4-5 parti ile ekonomik sorunlarla uğraşıyor. Ancak yüksek bir kararlılık ve inançla bu zorlukları aşacağımıza kuşkunuz olmasın.

Biz üzerimize düşen kararlı çalışmaları sürdürürsek, Kürt halkı da desteğini esirgemeyecektir. Bunun işaretlerini örgütlenmek için gittiğimiz her yerde görüyoruz.

Biz açık ve net bir biçimde Kürtlere statü talep ediyoruz. Eşitlik temelinde federasyon istiyoruz.”

Konuşmasına Yüksek Seçim Kurulunun aldığı ve HAK-PAR’ı da seçimlere katılmayacak partiler arsında gösteren kararını değerlendirerek devam eden Karakoç; “Bilmeliyiz ki bu tamamen hukuk dışı siyasi bir karardır. Hem bu gün ki siyasi iktidarın farklı muhalif kesimlere ve Partimize yönelik baskıları, engellemeleri hem de HAK-PAR’ı içeriden zayıflatmaya, kimi üyelerimizi il, ilçe yöneticilerimizi istifa etmeye teşvik edenlerin, tüm çabalarını bu türden işlere ayıranların çabaları sonuçsuz kalacaktır.

Bu engellemeler bizi daha çok çalışmaya, rehavetten sıyrılmaya; kitlelerle buluşmak için seferber olmamıza da neden olacaktır.
Bu karar sadece bu yıl için geçerlidir. Örgütlülüğündeki eksiklikleri tamamlayan, partiler yeniden seçime katılma hakkını elde edecekleridir.

Biz kararlı bir ekibiz ve bu sıkıntıları aşabilecek potansiyele fazlasıyla sahibiz.

Biz öncelikle örgütlenmeyi, mevcut örgütlerimizi güçlendirerek gelecek seçimlere hazırlanmayı hedefliyoruz.

Örgüt ağımızı hızla genişleteceğiz. 2017 yılının 10. ayına kadar eksikliklerimizi giderecek, yeni yeni örgütler kuracak ve seçimlere katılabilecek yeterlilikte örgütlenmemizi fazlasıyla tamamlayacağız.
Bu geçici bir durumu aşacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.” dedi.

HAK-PAR Gençliğinden beklentilerini de aktaran Karakaç sözlerini şöyle noktaladı. “ Düzenin 1980 sonrası yaratmaya çabaladığı a-politik veya maceralar peşinde koşan gençlik değil; aklı başında, bilimle donanmış, ülke ve dünya sorunlarını bilen, ilgilenen, gelecekte nasıl özgür bir toplum yaratılacağı konusunda kafa yoran, tarihini ve kültürünü, parti programını özümsemiş, kararlı disiplinli sorumluluk bilinci ile donanmış, bir gençlik istiyoruz. Sizin bunu başaracağınıza da yürekten inanıyoruz.”

Genel başkan Refik Karakoç’un yaptığı konuşmanın ardından Arif Sevinç de kısa bir sunum yaptı.

Nurcan Sütcü / Komkar Munchen
Toplantının ardında HAK-PAR Gençlik Komisyonu kısa bir açıklama yaptı.
“Halkımızın özgürlüğü için seferber olacağız.

Daha sonra HAK-PAR Gençlik komisyonu kendi arasında toplanarak mevcut durumu değerlenirdi.

Geleceğe yönelik HAK-PAR gençlik çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kısa vadede yapılacak çalışmalar programlandı.
Yeni gençlik komisyonunu belirlendi.

Komisyon sözcülüğüne Heval Yılmaz Temel , Sekreterliğe Bejna Günaydın ve Saymanlığa da Cüneyt Eren seçildi.

HAK-PAR başkanlık Kurulu üyesi Ali Reşat Öztürk, İzmir il başkanı Said Demir, Buca ilçe başkanımız Menderes Dindarik, Almanya’dan Nurcan Sütçü, Bornova Mehmet Ali Sönmez, Cemil Burkay, Çeto Çamlıbel, Hüseyin Ünal, Seyfettin Karatay da gençlik çalışmasına yardımcı olmak ve Genel başkan Refik Karakoç’u ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunmak üzere Kuşadası’na ziyarete gelerek çalışmalara renk kattılar.

Toplantının ardında HAK-PAR Gençlik Komisyonu kısa bir açıklama yaptı.

“Halkımızın özgürlüğü için seferber olacağız.”

Kürt halkının özgürlük mücadelesini başarıya ulaştırmak üzere seferber olan, halkımızın haklı ve meşru taleplerinin kararlı ve cesur savunucusu olan HAK-PAR, örgütlenme, kitlelerle buluşma seferberliğine biz gençler de tüm gücümüzle katkı koyacağız.

Tüm enerjimizi öncelikle doğru politikaların halkımıza ulaşmasını sağlamaya ayıracağız.

Çünkü biliyoruz ki, Kürt halkını karanlık ve acı dolu statüsüzlüğe mahkum edenler, imha ve asimilasyon politikalarıyla yoksulluğa itenler; Kürdistan’ın parçalanması üzerine oluşan statüko çökerken, Ortadoğu yeniden şekillenirken de boş durmayacaklardır.

Kürtlerin tıpkı geçmiş yüz yılda olduğu gibi, yine yanlış politikalar peşinde sürüklenerek; sömürgecilerin çıkarlarının kurbanı olmalarını, ulus olmaktan kaynaklı kolektif haklarını talep etmekten, bunu gerçekleştirecek meşru, barışçıl demokratik örgütlenme ve eylemliliklerden vazgeçmelerini istemektedirler.

Sömürgecilerin oyunlarını boşa çıkaracağız.

Kürt halkının, milli temsiliyetini sabırla, kararlılıkla ilmik ilmik öreceğiz.

HAK-PAR’ı gençliğin enerjisiyle büyüteceğiz.

Halkımızın meşru haklarını elde etmesi için barışçıl demokratik mücadeleyi geliştireceğiz.

Biz HAK-PAR gençliği, çağın, bize yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz.

Özgür, demokratik, barışçıl bir gelecek; huzur ve güvelik içinde kalkınan, modern dünya ile bütünleşen, refah içinde bir ülkenin bu günden inşa edileceğini bilerek, halkımızı özgürlüğe taşıyan her çabanın içinde yer alacak, özgürlük için seferber olacağız.

Heval Yılmaz Temel

HAK-PAR Merkezi Gençlik Komisyonu Sözcüsü

About Post Author