GÜNCEL

Diyarbakır İli Sur İlçesi Kongre İlanı

Diyarbakır İli Sur İlçesi Seçim Kurulu Başkanlığına

DİYARBAKIR                                

Hak ve Özgürlükler Partisi Başkanlık Kurulunun 16.07. 2016 tarihli kararı ile ataması yapılan Diyarbakır İli Sur ilçesinin 27.08.2016 Tarihinde yapılan kongresi, önceden Dernekler masasına bildirilmemiş olması nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kuruluşu gerçekleşmemiş kabul ettiğinden, ilgili ilçe kongresinin yenilenmesi gerekmektedir.

Bu neden ve gerekçeyle Diyarbakır İli Sur İlçesi kongresi, 08.01.2017 tarihinde, Pazar günü, saat 13:00’de Rızvanağa Cad. Kışla 1 Sok. Zafer 1 Apt. No 4 Yenişehir- Diyarbakır adresinde bulunan Hak ve Özgürlükler Partisi Diyarbakır İl başkanlığı binasında yapılacaktır. Belirtilen saatte yeterli çoğunluk sağlanmaması halinde, aynı tarih ve gün, saat 14:00’de yeterli çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle kongre gerçekleştirilecektir.

Gündem:

1-Açılış

2-Divan Oluşumu

3-Başkanın Konuşması

4-Konukların Konuşması

5-Raporların Okunuşu

6-Dilek ve Temenniler

7-Seçim

Kapanış

Hak ve Özgürlükler Partisi

Sur İlçesi Başkanlığı

Lezgin Kahraman

About Post Author