GÜNCEL

BÜROKRASİ DEVLETİ YERİNE HALK DEVLETİ :

Türkiye’nin büyük kentleri, özellikle de Başkenti Ankara’ya bakınca, bu ülkede bürokrasinin ne derece yaygın ve ağır biçimde toplumun üstüne çöktüğü görülür. Her yanda dev hükümet binaları, bakanlıklar, genel müdürlükler, askeri garnizonlar, devasa komutanlık binaları, envai çeşit resmi kurum… Türkiye bir sivil asker bürokrasi devletidir. Dünyanın hiçbir ülkesi, hiçbir başkent böyle değildir. Bu devasa bürokrasi çarkı…

Read More

GÖÇ VE GERİYE DÖNÜŞÜN ÖZENDİRİLMESİ

Bu gün Kürdistan’dan savaş, yoksulluk ve  işsizlik nedeni ile göç ederek metropollere sığınmış olan milyonlarca Kürt, adeta mülteci konumuna düşmüştür. Metropollere sığınmış olan halk en ağır işlerde ve en geri hizmetlerde çalışmak zorunda kalmıştır. Ağır çalışma ve barınma sorunları ile boğuşmaktadır. Gençler büyük kentlerde hızla savrulmuş ve bataklıklara sürüklenmiştir. Bu düşürülmüşlük bir kader değildir. Bu…

Read More

ÇOCUK HAKLARI :

  Türkiye pek çok uluslararası antlaşmalar gibi “çocuk hakları” antlaşmasına da imza atmıştır. Ancak bu konuda da yükümlülüklerini yerine getirmekten çok uzaktır. Çocuklar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürdürülen kirli savaşın en büyük mağdurudurlar. Bu gün 20 milyondan fazla bir nüfusa sahip Kürtlerin çocukları en temel hak olan ana dillerinde eğitimden yoksundur. Ana dillerini…

Read More

İŞÇİ HAKLARI :

  Ülkemizde işçi hakları henüz AB standartlarından oldukça geride. İşçilerin yüzde olarak büyük oranı sendikasız. Özellikle taşeron şirketlerdeki işçilerin durumu daha da vahim. Her gün ortalama 3-4 işçi iş kazalarında hayatını kaybediyor. İşçi haklarını koruyan mekanizmalar yetersiz veya iyi işlemiyor; yeter bir denetim yok. Bunu sağlamak emekten yana bir yönetim anlayışıyla mümkündür. HAK-PAR olarak işçi…

Read More

KADIN HAKLARI VE KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ:

Ülkemizde kadınların toplumsal ve siyasal yaşama katılımı henüz AB standartlarından oldukça geridedir. Birleşmiş Milletlerce kabul edilen ve Türkiye’nin de tarafı olduğu Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne (CEDAW) uygun olarak ülkemizde kadınların toplumsal ve siyasal yaşama eşit katılımı önündeki engellerin kaldırılmasından yanayız. Ülkemizde kadına karşı şiddet ne yazık ki yoğun biçimde devam etmekte. Her…

Read More

YENİ, SİVİL, DEMOKRATİK BİR ANAYASA:

Bugün parlamentoda bulunan partiler bir önceki seçimde de yeni sivil bir anayasa yapacakları sözü ile sizlerden oy istediler. Ancak 12 Eylül darbe anayasası halen orta yerde duruyor. Aradan geçen bunca yıla rağmen bir anayasa yapamayan partiler bir kez daha sizden oy isteyecekler. Onlar anti demokratik bu anayasadan memnunlar. Sadece işlerine geldiği kadar bir değişiklikle durumu…

Read More

A.B. ÜYELİĞİ VE AVRUPA STANDARTLARINDA, ÇOĞULCU- KATILIMCI BİR DEMOKRASİ

Biz HAK-PAR olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini destekliyoruz ve tam üyeliğin bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz. Bunun için Türkiye bir an önce gerekli reformları tamamlayarak AB üyeliğinin gereklerini yerine getirmelidir. Türkiye, tam üyeliğin gecikmesiyle ilgili olarak AB ülkelerini suçlamasına rağmen, kendisi söz konusu reformları yapmakta hep gecikti, ağır davrandı, ayak sürüdü. Kopenhag Kriterleri’nin gereğini yerine…

Read More

DIŞ POLİTİKA KARŞILIKLI SAYGI VE BARIŞÇIL BİR ZEMİNE OTURMALIDIR.

Türkiye, bu gün hemen tüm komşularıyla; Irak, İran, Suriye, Rusya, Ermenistan, Yunanistan ile bunların dışında Arap ülkeleri,İsrail, AB ve ABD ile de sürekli sorunlu bir dış politika izlemektedir. Neredeyse “kavga” içinde olmadığı ülke yok gibidir. Bu durum sürdürülebilir değildir. Türkiye’nin dış politikasını etkileyen komşularıyla sürekli gerilim içinde tutan konuların başında Kürt sorunu gelmektedir. Geçmişte Irak…

Read More

ALEVİ SORUNU ve İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ

Alevi sorunu da ülkemizin önemli sorunlarından biri. Bu ülkede yaklaşık 15-20 milyon dolayında bir nüfusa sahip oldukları tahmin edilen Aleviler, uzun dönem ayrımcılığa uğradılar, baskı gördüler ve kimliklerini gizlemek zorunda kaldılar. Son dönemlerde yürütülen haklı ve meşru mücadele ile Alevi sorunu daha görünür oldu. Aleviler artık daha çok dernek ve cem evleri kuruyor, ayinlerini görece…

Read More

KÜRT SORUNU

  Çok uluslu, çok dinli, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti’nin bakiyesi üzerinde; tek millet –tek dil –tek din-tek mezhep paradigması ile “üniter “bir yapı olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli sorunu, dün de bugün de Kürt Sorunudur. Osmanlı Devleti’nin 1800’lü yıllarda başlattığı merkezileşme çabaları 1071 yılından bu yana, neredeyse 600…

Read More

FEDERAL CUMHURİYET

Dünyada, tüm çok uluslu coğrafyalarda devletler, bir arada barış içinde yaşamanın öncelikle bir idari yapılanmadan geçtiğini görerek Federal yönetim biçimlerine yönelmişlerdir. Federal sistemler, çok uluslu coğrafyalarda, halkın eşitlik zemininde bir arada yaşamasının idari şekilleridir. Bugün dünyanın en gelişmiş uygar ülkeleri aynı zamanda ademi merkeziyetçi, federal sistemlerle yönetilen ülkelerdir. Amerika Birleşik Devletleri 52 ayrı “devletten” oluşmaktadır….

Read More

SUNUŞ

Türkiye 7 Haziran seçimlerinden krizle çıktı. İktidarıyla muhalefetiyle parlamentoda bulunan partiler toplumun verdiği mesajın gereğini yapmak, uzlaşarak sorunları çözmek yerine kutuplaşmayı sürdürdüler. Türkiye’nin çözüm bekleyen sorunlarını çözmek üzere işbirliği yapmak yerine küçük hesaplar ve aşamadıkları önyargılarla çatışmayı krizi seçtiler. Bu tutumlarıyla bir kez daha “çözüm” partileri olmadıklarını gösterdiler. Türkiye 1 Kasım 2015 tarihinde yeniden sandığa…

Read More

2015 SEÇİM BİLDİRGESİ KÜRTÇE

FEDERAL CUMHURİYET İÇİN HAK-PARJİ BO KOMAREKE FEDERAL HAK-PARHAK-PAR HAK VE ÖZGÜRLÜKLERPARTİSİPARTÎYA MAF U AZADÎYANDanezana Partiya Maf û Azadiyan Ji BoHılbıjartına 1’ê Mijdara 2015’an WERİN EM DEST BİDİN HEV, QEDERA XWE BİGUHURİN Jİ BO AZADÎ, AŞİTÎ, DEMOKRATÎ Û GUHARTİN HAK-PAR!   Himwelatîyên hêja, Em wek Partîya Maf û Azadîyan (HAK-PAR) di hilbijartina 1’ê Mijdara sala 2015’an…

Read More