3. Kürdistan Gençlik Konferansı Sonuç Bildirisi

Kürdistan dört parçasından ve Avrupa’dan 76 gençlik örgütünü temsil eden 250 Kürd gencinin katıldığı 3. Kürdistan Gençlik Konferansı “Kürd gençlerinin Ulusal Söylemde Birliği İçin” şiarı altında, Güney Kürdistan’ın Dihok kenti yakınında, Suriyeli Kürdler için oluşturulan Domiz Kampı’nda gerçekleştirildi. İki gün süren konferansta, Kürd gençleri, Kürdistan devrimi, Kürd devletinin kurulamamasının nedenleri, gençlerin sorunları ve gençlerin ulusal sorun konusundaki düşünceleri, Kürdistan Ulusal Kongresi’nin toplanması gibi konular üzerine verimli tartışmalar yürüttüler.

Kürdistan’ın Dört parçasından 3. Gençlik Konferansı 26 maddelik sonuç bildirgesinin kabul edilmesiyle sona erdi.

Sonuç bildirgesinde yer alan maddeler şöyle:

1- Biz Kürd halkının Kürdistan’ın tüm parçalarında yürüttüğü ulusal mücadeleyi destekliyor, ulusal değerlerimize saygı göstermeyi ve onları korumayı görev olarak addediyoruz.
2- Ülkemizi işgal eden devletlerin adları yerine, “Güney”, “Kuzey”, “Doğu” ve “Batı” sözcüklerinin kullanılmasını bir zorunluluk olarak görüyoruz.
3- Ulasal Kongre’nin toplanmasını talep ediyoruz. Bu kongrede “Kürdistan Şehitler Günü” de tespit edilmelidir. Biz 3. Konferans olarak, Pêşava Qazi Mehemmed’in şehit edildiği günün “Kürdistan Şehitler Günü” olarak belirlenmesini öneriyoruz.
4- Kürd halkının kendi kaderini tayın hakkı temeli üzerinde söylem birliğinin sağlanması için çalışılmalı.
5- Kürt tarih ve kültürünü yozlaştırma çabalarının önüne geçmek, tarihimizi ve kültürümüzü yeni nesillere tanıtmak.
6- Yaşamın tüm alanlarında sağlıklı bir ortam ve yaşanılır bir çevre için çalışmak.
7- Uluslararası insan hakları normları çerçevesinde, insanı temel alan bir toplum oluşturmak için çalışmak. Aynı zamanda Kürd gençleri nerede olursa olsun, Kürdlerin haklarının çiğnenmesini mahkûm etmeli, bu konuda ortak tavır sergilemelidirler.
8- Kuzey Kürdistan’da Kürdlerin haklarına hizmet etmesi ve Kürdlerin kendi kaderlerini belirlemesine yardımcı olması koşuluyla, her türlü barışçıl çabayı destekliyoruz.
9- kardeş kavgası hiçbir biçimde ve asla tekrarlanmamalı. Özellikle Batı Kürdistan’da kardeş kavgasını tekrarlamak isteyenlerin önü alınmalı, tüm taraflarca kınanmalı.
10- Batı Kürdistan devrimini destekliyoruz. Kürdlerin saflarını ayırmak isteyen her çabaya karşıyız. Batı Kürdlerinin, federal bir bölgede haklarına kavuşmalarını umut ediyoruz.
11- Biz Kürd dilinin asimile edilmesine karşı çıkacağız.
12- Kürdistan Bölgesi’nin dışında kalan Kürd bölgelerinin, Kürdistan Bölgesi’ne geri dönmesini talep ediyoruz.
13- Esed rejiminin gerçekleştirdiği toplu kıyımları protesto ediyor, uluslararası kamuoyunu bu uygulamalar karşısında sessiz kalmamaya çağırıyoruz.
14- Kürdistan’ın tüm parçalarındaki mücadeleyi destekleyen 4 parçadan Kürd gençleri olarak, her türlü kendini dayatma çabasını mahkûm ediyoruz.
15- Kürd gençlik örgütleri federasyonunun oluşturulması için çaba sarf edeceğiz.
16 Kürd gençleri olarak, uyuşturucunun Kürd gençlerinde ulusal bilinci yok etmede kullanılan etkili bir silah olduğunu düşünüyoruz ve uyuşturucuya karşı koyacağız.
17- Kadınlara uygulanan baskı ve şiddete karşı koyacağız.
18- Kürdistan Bölgesi Hükümeti, bölgede yaşayan öteki parçalardan Kürd gençlerinin sorunlarını çözmelidir.
19- Konferans, Roboski katliamı protesto eder, faillerinin açığa çıkartılıp mahkeme edilmelerini ister.
20- Kürd Gençlik Konferansı yazar, aydın, sanatçı ve gazetecilerin haklarının ayaklar altına alınmasına, ideolojik alanda ezilmelerine karşıdır.
21- Siyasi, toplumsal ve idari alanlarda Kürd geçlerinin gücünden yararlanılmalıdır.
22- Kürdistan Bölge Hükümeti, Feyli Kürdlerin haklarını elde etmesi için ciddi biçimde çaba sarf etmelidir.
23- Konferans, yurtdışındaki gençlerden Kürdlerin talepleri için mücadele etmelerini ister.
24- Kürd gençleri halkımız ulusal hedeflerine hizmet etmelidirler.
25- Kürd gençleri, her yılın 12 Martını, Batı Kürdistan gençlik hareketi günü” olarak anmalıdırlar.
26- 2014 yılında yapılacak 4. Konferansın yeri Doğu Kürdistanlı gençlik örgütleri tarafından belirlenecektir.

(*) Dengê Azad-Hewlêr tarafından Türkçeleştirildi

About Post Author

Scroll to Top