Her türlü ayrımcılığa ve zulme karşı eşitlik ve kardeşlik için el ele verelim

HAK-PAR Adana ve Mersin İl başkanları yaptıkları ortak açıklamayla, işçi sınıfının, tüm emekçilerin dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ı kutladılar

Ortak açıklamada şu görüşlere yer verildi

“ Yaşasın 1 Mayıs

İşçi sınıfının, tüm emekçilerin dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs kutlu olsun.
Bir avuç kapitalist, insanlığın yüzde 90 ı için yarattıkları cehennem üzerinde kurdukları sahte cennette, mutlu bir hayat sürüyorlar.
Çünkü üretim araçları üzerinde sermayenin “özel mülkiyet”i kutsal!
Çünkü emeğin sömürüsü meşru!
Sömürünün, özel mülkiyetin kader olduğunu vaaz eden her türden borazan; dünyada sömürü ve barbarlığın kaynağı olan kapitalist sistemi “kutsal”, “meşru” yıkılmaz, hep var olacak gibi gösteriyor.
Bu sömürü düzeninin insanlık için zorunlu olduğunu beyinlere kazıyor ve egemenliğin sürmesini istiyor.
Oysa kapitalizm;
Emeğin sömürülmesidir…, Her türlü eşitsizliğin, vahşetin açlık ve yoksulluğun, savaşların, etnik ve dinsel boğazlaşmaların nedenidir.

Ve hiç kuşku yok ki kader değildir.
İnsanlığın tarihsel serüveni içinde, tıpkı kendinden önceki sömürücü sistemler gibi nefretle anılacak bir dönemin adıdır.
Bir gün o da tarihin çöplüğünde yerini alacaktır…

Baskısız , sömürüsüz bir düzen mümkündür.
Onun temel taşlarını bu günden dökelim;
kapitalizmin yarattığı sömürüye, ırkçılığa, şovenizme, cins ayrımcılığına, her türden ulusal ve dinsel bağnazlığa, savaşlara karşı dayanışma içinde olalım; mücadeleyi yükseltelim.
Sermaye sınıfının kendi çıkarları için, farklı inanç gruplarını, etnik grupları, ulusları çatıştıran, onları bir birine kırdıran politikalarına karşı uyanık olalım.
Ulusal baskıya karşı özgürlük,
Her türlü ayrımcılığa ve zulme karşı eşitlik ve kardeşlik için el ele verelim

Yaşasın işçilerin birliği- halkların kardeşliği,
Yaşasın 1 Mayıs

HAK-PAR Adana İl Başkanı
Mehmet Ali KEŞTAN

HAK-PAR Mersin İl Başkanı
Hüseyin ÖZDEMİR

About Post Author

Scroll to Top