GÜNCEL

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 5. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ KARARLARI

KARAR 1

Demokratik bir anayasa yapmak ancak Kürt halkının, kendi kendini yönetme hakkı da dahil bütün haklarını tanımak ve bu hakları güvence altına almakla mümkündür. Partimiz, yeni ve demokratik bir Anayasa yapılması yönündeki çabaları destekler, Kürt halkının haklarının Anayasa’da yer alması için bundan böyle de çabalarını sürdürür.

 

KARAR 2

Anadilde eğitim vazgeçilmez bir haktır. Kürtçenin resmi dil olması dahil, hayatın her alanında serbestçe kullanılması önündeki engeller kaldırılmalıdır. Parti olarak vazgeçilmez bir hak olan anadilimizin kullanılması önündeki engellerin kaldırılması yönünde etkin bir mücadele içinde olacağız.

 

KARAR 3

Yıllardır sürdürülmekte olan şiddet politikası Kürt ve Türk halkı bakımından acı, gözyaşı ve iki toplum açısından karşılıklı gerilim dışında bir şey getirmemiştir. Hak ve Özgürlükler Partisi olarak bir kez daha PKK’ ye silahlı mücadeleyi durdurması, Hükümet’e ise Kürt halkının haklarını tanıması ve askeri operasyonları durdurması dahil olmak üzere, Kürt sorununun çözümü sürecinde askeri seçeneklerden vazgeçmesi çağrısında bulunuyoruz.

 

KARAR 4

Suriye halklarının baskıcı Baas rejimi karşısında gösterdikleri toplumsal direnişi haklı bulan 5. Kongremiz, Batı Kürdistan halkının özerk bir statü yönünde yürüttüğü haklı mücadelesini destekler, bu parçadaki Kürtlerle dayanışma içinde olmaya devam edeceğimizi belirtiriz.

 

KARAR 5

Parti olarak gerçek bir laikliği destekliyor, bunun demokratik bir ülkenin olmazsa olmaz koşullarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla; Devlet, inanç alanına karışmamalı, tüm inançlara saygılı ve eşit mesafede olmalıdır. Hiçbir dini inanca baskı yapmamalı ya da imtiyaz tanımamalıdır. Parti olarak Aleviler, Hıristiyanlar, Êzidiler ve diğer inanç gurupları üzerindeki her türlü baskı ve ayrımcılığa son verilmesi için çaba içinde olacağız.

 

KARAR 6

Partimiz, Avrupa Birliği’ni şu anda yaşadığı bazı ekonomik sorunlara rağmen, dünyamızdaki en önemli barış, demokrasi ve gelişme projesi olarak görmektedir. Türkiye’nin AB üyeliği, ülkenin demokratikleşmesi, ekonomik ve sosyal alanda ileri bir hayat standardının sağlanması bakımından son derece önemli ve yararlıdır. Türkiye’nin AB üyeliğini destekliyor, Hükümeti ise toplumu oyalamaktan vazgeçmeye, bir an önce Kopenhag Kriterleri’nin ve uyum sözleşmelerinin gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz.

 

Hak ve Özgürlükler Partisi
5. Olağan Kongresi

 

 

About Post Author