GÜNCEL

Ekonomi

Türkiye’de ekonominin düzlüğe çıkması için savurganlığa; kaynakların üretim dışı alanlarda israfına, yolsuzluk, rüşvet ve partizanlığa dayalı yapılanmaya son vermek gerekir.

Partimiz, ülke kaynaklarının geniş halk kitlelerinin yararına kullanılması; üretime ve toplumun hayati sorunlarının çözümüne harcanması için gerekli düzenlemeleri yapacak ve önlemleri alacaktır.

Bu alanda halk denetiminin sağlanması; hırsızlık ve partizanlığın önlenmesi için ekonomide yargı denetimi ve şeffaflık sağlanacak; idareye keyfi davranma hakkı veren örtülü ödenek ve fonlar hazineye devredilecektir.

Vergi sistemi yeniden ele alınacak, ücretlilerin aleyhine işleyen yasalar değiştirilecek, devle-tin sosyal niteliğini ortadan kaldıran yasalar değiştirilerek vergi tabana yayılacak ve gelir dağılımındaki eşitsizlikler giderilecektir.

Özel girişim serbestîsi ve yasalara uygun çalışan tarım, sanayi ve ticaret erbabının hakları korunacak; hayali ihracat, yolsuz kredi, kamu arsalarının ucuza kapatılması, usulsüz ihale ve ben-zeri hileli ve ahlak dışı yollarla kamuya ait malların ve halkın parasının talanı önlenecektir.
Ülke çıkarlarına uygun düşen yabancı sermaye ve teknoloji akışı teşvik edilecektir.

 

 

 

About Post Author