GÜNCEL

Çocuk ve Gençlik

Hak ve Özgürlükler Partisi, çocuk ve gençliğin ülkenin geleceği olduğuna inanır. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni esas alarak; onlara iyi bir eğitim, sağlıklı bir yaşam ve güvenli bir gelecek temin etmek için her tür yasal önlemleri alır ve gereklerini yerine getirir.


Merkezi ve yerel yöne-timler, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak yoksul, kimsesiz ve sokak çocuklarına sahip çıkacak ve bunların yararlı birer yurttaş olması için önlemler alacaktır.


Anadilde eğitim, çocuk ve gençlerin aile, çevre ve okulla ilişkilerinde etkili ve kişilik yapılarının oluşmasında belirleyicidir. Partimiz, eğitim politikalarının uygularken bu durumu gözetecektir.

About Post Author