GÜNCEL

Ekonomi

Türkiye’de ekonominin düzlüğe çıkması için savurganlığa; kaynakların üretim dışı alanlarda israfına, yolsuzluk, rüşvet ve partizanlığa dayalı yapılanmaya son vermek gerekir.Partimiz, ülke kaynaklarının geniş halk kitlelerinin yararına kullanılması; üretime ve toplumun hayati sorunlarının çözümüne harcanması için gerekli düzenlemeleri yapacak ve önlemleri alacaktır. Bu alanda halk denetiminin sağlanması; hırsızlık ve partizanlığın önlenmesi için ekonomide yargı denetimi ve…

Read More

Dış Politika

Biz Hak ve Özgürlükler Partisi olarak; ulusların kendi kaderlerini belirleme hakkı, ulusal ve bölgesel sorunların çözümünde kuvvet kullanmama, silahlanma yarışının durdurulması, kaynakların eşitlikçi ve barışçı bir dünyanın kuruluşuna harcanması için etkin bir politika yürüteceğiz. Hak ve Özgürlükler Partisi, komşu ülkelerle barış içinde yaşamayı ve var olan sorunların barış içinde, görüşmelerle çözmeyi ister. Çağdaş dünyanın ve…

Read More

Çocuk ve Gençlik

Hak ve Özgürlükler Partisi, çocuk ve gençliğin ülkenin geleceği olduğuna inanır. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni esas alarak; onlara iyi bir eğitim, sağlıklı bir yaşam ve güvenli bir gelecek temin etmek için her tür yasal önlemleri alır ve gereklerini yerine getirir. Merkezi ve yerel yöne-timler, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak yoksul, kimsesiz ve sokak çocuklarına…

Read More

Toplum Sağlığı, Konut ve Çevre Politikası

Hak ve Özgürlükler Partisi, insanın sağlıklı yaşama hakkını önemser. Devletin en önemli görevlerinden birisinin vatandaşına eşit ve çağdaş sağlık hizmeti götürmek olduğunu benimser. Bu amaçla eğitici ve koruyucu hekimliğin geliştirilmesi için gerekli önlemleri alacaktır. Tüm vatandaşları kapsayan Sağlık Sigortası sistemi oluşturulacak; sağlık hizmetlerinde kalite Avrupa Birliği ölçülerinde, sağlık harcamalarının payı ise Birleşmiş Milletler insani gelişme…

Read More

KADIN SORUNU

Türkiye’de kadın; eğitim, kültür, politika, sanat ve benzeri siyasal ve toplumsal tüm alanlarda ikincil konumdadır. Partimiz, cinsiyetçi ideoloji ve tutumlardan kaynaklanan ve yüzlerce yıla dayanan bu durumun değişmesi için tüm hayat alanlarında pozitif ayrımcılık ilkesinin işletilmesi gerektiğine inanır. Bu amaçla kadının toplumsal yaşama katılımını güçlendiren çocuk bakımı sorunu giderilecek; mahalle ve semtlerde çocuk bakım evleri…

Read More

YENİDEN YAPILANDIRMA

Hak ve Özgürlükler Partisi, üniter devleti reddeder. Kürt sorununda ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını ilkesel olarak benimser. Sorunun çözümü için, Türkiye’nin Kürt ve Türk halkının eşitliğine dayalı demokratik ve federal bir tarzda yeniden yapılandırılmasını savunur. Yeni Bir Toplumsal Sözleşme Türkiye için uluslararası hukuk normlarına uygun; çoğulcu, katılımcı, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü esas alan demokratik…

Read More

TÜRKİYE DEĞİŞMEK ZORUNDA

Tüm dünyada bu değişim ve dönüşümler yaşanırken, Türkiye çağdaş olmayan bir çizgide kalmakta ısrar ediyor; kitlelerin özgürlük ve demokrasi taleplerini şiddetle cezalandırıyor. Ülke kaynaklarını üretim ve istihdamı arttırmak için değil, silahlanma için harcıyor. Bu yüzden Türkiye, bugün, hem içte, hem dışta ağır borç yükü altına girmiş, büyük sorunlarla yüz yüze kalmıştır. Türkiye, tüm iddialarına karşın…

Read More

DÜNYADA DEĞİŞİM VE YAPILANMA

İki dünya savaşı gören, sosyalist sistemin kurulması ve dağılmasına tanıklık eden 20. yüzyıl, insanlığın temel sorunlarının bir kısmına çözüm getirirken, önemli bir bölümüne çözüm getiremeden sona erdi.   İnsanlık yeni bir yüzyıla girerken bilimde ve teknolojide büyük aşamalar kaydetti ama, ortak beklenti ve ideallerine uygun barışçı ve demokratik bir dünya düzeni kurmayı başaramadı. Dünyamız bugün,…

Read More