25 C
Diyarbakır
Cumartesi, Mayıs 21, 2022

HAK ve ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ (HAK-PAR) Sonuç Bildirisi

Yaklaşık okuma süresi: 3 dakika

HAK ve ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ  (HAK-PAR)

 

HAK-PAR 6. Olağan Büyük Kongresi Sonuç Bildirisi

Hak ve Özgürlükler Partisi 6. Olağan Kongresi 26 Ekim Pazar günü, “Federal çözüm, özgürlük ve demokrasi” şiarıyla, Ankara’da toplandı, gündemindeki konuları görüştü, kararlar aldı, yeni Genel Başkan’ı ve Parti Meclisi’ni belirledi ve kamuoyuna aşağıdaki sonuç bildirisini yayınladı.

Kalıcı barış ancak Kürt halkının temel haklarının tanımasıyla mümkündür

Dünya’da ve ülkemizin de içinde bulunduğu Ortadoğu’da devam eden değişim süreci, yüz yıl önce emperyalist çıkarlar esas alınarak, oluşturulan sistemi zorluyor, statükoyu yıkıyor.

Başta Kürt halkı olmak üzere, bölgede yaşayan farklı dil-kültür ve inançtan hakların aleyhine kurulan bu gayri meşru düzen yıkılırken, ona dayanarak ayakta kalmaya çalışan gerici ve sömürgeci rejimler bir bir çözülüyor.

Meşru hak ve özgürlükleri gasp edilen tüm kesimler değişimi coşkuyla karşılarken eski, köhnemiş baskı rejimlerini devam ettirmek isteyenler, insanlık dışı yol ve yöntemlerle değişime karşı direniyor.

Ortadoğu yeniden şekillenirken, Kürt halkı da gasp edilen ulusal ve demokratik haklarına, özgürlüğüne daha çok yaklaşıyor.

Hak ve Özgürlükler Partisi 6.Olağan Kongresi, başta Kürt halkı olmak üzere demokrasiden ve değişimden yana olan tüm kesimleri, geçmişin kanlı, kirli yapılanmalarına ve statükoya karşı, değişimin yarattığı fırsatları değerlendirmeye; adil, barışçı, çağdaş bir yaşamı birlikte kurmak için el ele vermeye çağırır.

Kongremiz Ortadoğu’da 50 milyona yakın Kürt halkının hak ve özgürlükleri tanınmadan, dört parçaya bölünmüş Kürdistan sorununun adil çözümü olmadan barışın da mümkün olmadığını bir kez daha vurgular.

Kürt ve Kürdistan sorununun çözümü iki biçimde mümkündür: Ayrı devlet ya da federasyon. Eğer Kürt halkı yan yana yaşadığı halklarla bir arada barış içinde yaşayacaksa bunun biçimi eşitlik temelinde bir çözümdür, federasyondur. Biz, HAK-PAR olarak bunu istiyoruz. Bunun bölgedeki tüm halkların yararına olduğu kanısındayız. Böylesi bir çözümün aynı zamanda mevcut konjünktürde ve yakın gelecek bakımından gerçekleşme şansı yüksek en iyi seçenek olduğuna inanıyoruz.

Kürt Sorunu, Türkiye açısından da öncelikli, temel bir sorundur; Türkiye’nin ekonomik gelişmesi, demokratikleşmesi , uluslar arası ilişkileri başta olmak üzere tüm problemlerini etkileyen en önemli, temel sorundur.

Kongremiz, geçmişin red ve inkar politikalarının kısmen aşılmasının, Kürt sorununun artık serbestçe tartışılabilir olmasının önemini tespit eder, bu konuda atılan adımları olumlu bulur ve destekler. Ancak bu sorunun çözümü için çok daha hızlı, çok daha cesur adımlar atılması gerektiğini vurgular.

Türkiye yerinden yönetime olanak verecek biçimde ademi merkeziyetçi bir yapılanmaya geçmeli ve Kürt halkı, nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu kendi coğrafyasında, yani Kürdistan’da federal bir yönetim oluşturmalıdır.

Ağırdan alan, oyalamaya yönelik, ikircikli tutumların, sorunun daha da büyümesine, bölgemizde meydana gelen kaosun da etkisiyle ülkenin yeniden, hiç kimseye yarar getirmeyecek kanlı, çatışmalı ortamlara sürüklenmesine neden olacağına dikkat çeken Kongremiz, bir kez daha PKK’nin silah bırakması, devletin ise af dahil, bunu kolaylaştırıcı adımlar atması, sorunun çözümü için Kürt halkının temel haklarını tanıyan politikaları gündemleştirmesi gerektiğini vurgular.

Kongremiz, IŞİD Terör örgütünün Şengal bölgesi’nde Êzidi Kürtler başta olmak üzere, Güney Kürdistan’a ve ardından Batı Kürdistan’da özellikle Kobani’ye yönelik saldırıları kınar, kendi topraklarını ve halkını koruyan Kürt güçleriyle dayanışmasını ifade eder, Koalisyon güçleri başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun desteğinin devam etmesini diler.

Suriye politikasını Esad rejiminin devrilmesi ve Kürtlerin özerk yönetime kavuşmaması üzerine kuran Türk Hükümeti’nin Kobani’de yaşanan trajediye duyarsız davranması ve bir koridorun açılmasını engellemesi/geciktirmesi, kendi sınırları içindeki Kürt sorununa yanlış yaklaşımının bir uzantısı olduğunu tespit eden Kongremiz, Türk Hükümeti’nin politikalarını yeniden gözden geçirmesi için çağrıda bulunur.

Sünni ve Nusayri-Alevi nüfusu, Hıristiyan azınlığı, Kürt ve Dürzi bölgeleri ile çok renkli Suriye’ye gerekli olan da federal ve demokratik bir sistemdir. Suriye’ye iç barışı bu getirebilir. Birleşmiş Milletler’e, büyük devletlere ve Suriye’nin komşularına düşen de bunu başarması için Suriye halkına yardımcı olmaktır.

IŞİD saldırıları bölgedeki yurtsever güçler ve onların partileri arasındaki rekabetin yarattığı tehlikelere de ayna tuttu. Ne yazık ki PYD’nin yanlış politikası, hegemonyacı tutumu Kürt güçleri arasında birlik ve dayanışmayı engelledi ve saldırılar karşısında direnişi zayıflattı. Kongremiz, son günlerde Dihok’ta bir kez daha Sayın Mesut Barzani’nin girişimiyle başlayan birlik için görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını ve tarafların ulusal çıkarları esas alarak bir araya gelmesini, geleceklerini özgürce belirlemesini diler.

Öte yandan Kongremiz, anadilde eğitimin vazgeçilmez bir hak olduğundan hareketle Kürtçenin, Türkçenin yanı sıra ikinci resmi dil olması, eğitimde ve kamu alanında serbestçe kullanılması için;

Gerçek bir laiklik için;

Devletin inanç alana müdahale etmeden, tüm inançlara saygılı ve eşit mesafede olması için;

Kadınlara yönelik olarak toplumda egemen olan erkek egemen yapıya ve onun yarattığı şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadelenin yükseltilmesi gerektiğini vurgular.

Kongremiz, Hıristiyanlar ve Êzidiler üzerindeki her türlü baskı ve ayrımcılığa son verilmesini, özellikle Alevi sorununun çözümü için gerekli adımların atılmasını, öncelikle Cem evlerinin statüsünün kabul edilmesini, Zorunlu din derslerinin kaldırılmasını, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir devlet kurumu olmaktan çıkarılmasını talep eder.

Kürt sorununun demokratik- barışçı çözümünde taraf olan, aynı zamanda bir birlik projesi olan HAK-PAR, insanlarımızın özgürlük ve demokrasi mücadelesinin ortak platformu olmaya devam edecektir.

26 Ekim 2014 
6.Olağan Kongre

İlgili İçerikler

Son Eklenenler

Cumartesi, Mayıs 21, 2022