GÜNCEL

UKALALIK VE IRKÇILIK

ÖMER ÖZMEN

“Ukalâ” sözcüğü, Arapça kökenlidir.

Her ne kadar akıllı ve akılsız birlikteliği anlamında kullanılıyorsa da Türkçede, Arapçada aktarıldığı gibi kullanılmıyor.

Bu sözcük, Türkçede,
bilmediği konuları biliyormuş gibi aktaran başı boş kişiler için kullanılır.

Ukalâ sözcüğü, aynı zamanda kendisini başkasından üstün gören, ötekine hor bakan kişiler için de kullanılır .
Bu yönüyle ırkçılık da barındırır.

Ukâla sözcüğünun Kürd dilindeki karşılığı ise, Arapça ve Türkçeden çok daha anlam içeren bir tarzda “zimandirêj” dir.

Zimandırêj;
Hak ve hukuku tanımamaktır. Bir çeşit tacizkârlıktır.
Yani, hakkı ve haddi olmadığı halde her konu hakkında konuşmak ve dil uzatmaktır.

Örneğin; bir fizik öğretmeni pedagoji ve dilbilbilimi alanına müdahale ederek ahkâm kesiyorsa bu durum tamı tamına ukalâlıktır.
Zimandirêjîdir.

Uluslararası hukukun teminat altına aldığı  anadilde eğitim hakkı için, “falanca dil uygundur falancası degildir” gibi absürt belirlemeler yapmak, bir siyasetçi için de cehalettir.

Fizik öğretmenini dilbilimine ve pedagojiye saldırtan refleks ise ırkçılık refleksidir.

Türk siyaset kulvarında, bu tipler bolca bulunur.

Kim takar ki!

***Konuk Yazarlar bölümünde ifade edilen görüşler hakpar.org.tr’nin politikalarından bağımsız, yazarın kendisini bağlamaktadır***

About Post Author