GÜNCEL

ROŞANÎ REMEZAN BİSİLMANANÎ ZERRPAK RÊ FÎRAZ BO

ROŞANÎ REMEZAN BİSİLMANANÎ ZERRPAK RÊ FÎRAZ BO

Zafê miletê Kurd zî mîyan de, Bisilmanan yew aşm roje girewtişa pey, dest bi fîrazkerdişî roşanî Remezan kerd. Şik çîno ke pîrozkerdişî no roşanî nêmaneno ê verêcu. Pandemîya ke bîya belayê sereyê 200 ra zaf gelan, cografyaya ke şarî me tede ciwîyeno, îtya de zî ramena.

Wina ayseno ke no roşan, bi lew dest nayişî, bi yew bîn ra varar şîyayişî û bi zîyaretî dadî û babîyan ravnêvîyareno. Qicî nêşkenî keye bi keye bigerî, şeker top bikerî, zerrweş bibî, coş û keyfî roşanê hîs bikerî. Kifşo ke no roşan nêmaneno roşananî  bînan. Ma no roşan de keye de bimani.

Şik çîno ke roşanan de heskerdiş û rêzgirewtişê mîyanî însanan eşkira beno. Yew silam dayiş, lew yew dest ra nayiş, bi keyf û eşq pir kerdişî zerr, fazîletî roşanî yê.
No roşan rastî yew wexto winayin ame ke ganî tena keye de serê xo bêro pîroz kerden. Semedo ke ma rojanî ma ya vero de, hîna zaf bieşki bêmi pê het û pîya bimani, ganî ma nê rojan de keye de bimani.

A tor muhîm aye ya ke wextî roşanan de kîn, xesudey, nefret û rik çîn î. Roşan de însanî hersî xo , xo vîra kenî, yenî pîye, aşt benî û varar şînî yew bîn ra. Roşan ê rojî ke aştî reyna lul dana.

Beno ke ma nê rojanî pandemîyê de, nê ri bi ri, kiştê yew bîn de ronênişî, dest nêdî yew bîn, varar nêşiyerî yew bîn ra. La ma eşkenî zerranî xo bîyarimi pîye het û semedê şarî xo rojanî weş biwazi, heme merdimanî xo ke ma eşkenî xo bi rayirî telefon xo biresni ci, înan zerrweş bikeri.

Way û birayî erjîyayê;
Heyat erjîyaye yo û o bi zerrweşîyê û heskerdişî hîna weş beno.

Wefa mexsûsî însana o. Vîrardiş, yew bîn persayiş, zîyaret kerdiş yenî mehnayê wefa. Dostê bi barkerdiş bena sexlem.

Bêreni ma no roşan de, hersbîyayişanî xo, xo vîra bikeri, dûr ra bo zî, varar şimi yew bîn ra, dostê xo ganî bikeri. Ma yew bîn hol fam bikeri, probleman, kîn û rikan, fîkîranî xiraban, hêrs, hîsanî qesas girewtişî, hersbîyayişî û xesudey bidi yew kişt.

Bêreni ma no roşan de hetanô xo yê seycîye veci ver, ferqanî xo sey doletîyê vînî, wina qebûl bikeri.

Bêrenî ma wişkey bênate ra wedari, ma qedrê qalkerdişî û dayiş–girewtişî (dîalogê) bigeri.

Bi na hêvîyê ke no roşan de, zerrê ma bi heskerdiş û merhamet pir bo.
Heme heqanî ke ma semedê xo ya wazenî, ê heme îmtîyazan semedê ê kesî ke ma ya pîya ciwîyenî, înana rê zî biwazi.

Kesî zerrpak, paşt danî kesanî ke îşkence vînenî û şarî ke heme heqanî xo yê demokratik û merdimatî ra mehrûm mendî.

Gelê embazan,
Ganî ma xo vîra nêkeri ke awan kerdenî yew sîstema  azad û demokratik, yew ameyoxo seycîye û adîlane , ho ma dest de yo. Ma eşkenî bin eynî asmenê de, bi heskerdiş vara şimi yew bîn ra û pîya, riweş û zerrweş biciwî.

Ez hêvî kena ke no roşan de keye de mendiş, qîymetî azadî reyna bîyaro ma vîr.
No roşano dorme girewte de, ma reyna bîyarimi xo vîr ke gelo azadî çiqas lazim û erjîyayî ya.

Bêreni ma semedê destfistişî yew cûya azada, yewbîn bîgeri, azadbîyayiş semedê heme neteweyan sey yew heqo bingehîn qebûl bikeri. Wa no roşana pey azadî her wext bibo gayeyî ma ke ma qet ci ra fek verranêdi.

Wa rojî azad bibî roşanî ma yê raştîn.
No roşan de, ma nêşkenî destanî xo bidi yew bîn, lew yew bînani, la ma eşkenî zerrê xo bîyarimi pîye het. Ma eşkenî yew bin ef bikeri.

Ez semedê şima tamî roşanan de yew ameyoxo azad û serfîraz, wazena.
Bi na hêvîyê ke roşananî azad de pîya het de bi.

Bi nê hîsan roşanî şima bi zerra safî ra fîraz kena. 12.05.2021

Latif EPÖZDEMİR
Serekê Peroyî yê Partîya Maf û Azadîyan / HAK-PAR

About Post Author