32 C
Diyarbakır
Çarşamba, Ağustos 10, 2022

Ekonomi

Yaklaşık okuma süresi: < 1 dakika

Türkiye’de ekonominin düzlüğe çıkması için savurganlığa; kaynakların üretim dışı alanlarda israfına, yolsuzluk, rüşvet ve partizanlığa dayalı yapılanmaya son vermek gerekir.

Partimiz, ülke kaynaklarının geniş halk kitlelerinin yararına kullanılması; üretime ve toplumun hayati sorunlarının çözümüne harcanması için gerekli düzenlemeleri yapacak ve önlemleri alacaktır.

Bu alanda halk denetiminin sağlanması; hırsızlık ve partizanlığın önlenmesi için ekonomide yargı denetimi ve şeffaflık sağlanacak; idareye keyfi davranma hakkı veren örtülü ödenek ve fonlar hazineye devredilecektir.

Vergi sistemi yeniden ele alınacak, ücretlilerin aleyhine işleyen yasalar değiştirilecek, devle-tin sosyal niteliğini ortadan kaldıran yasalar değiştirilerek vergi tabana yayılacak ve gelir dağılımındaki eşitsizlikler giderilecektir.

Özel girişim serbestîsi ve yasalara uygun çalışan tarım, sanayi ve ticaret erbabının hakları korunacak; hayali ihracat, yolsuz kredi, kamu arsalarının ucuza kapatılması, usulsüz ihale ve ben-zeri hileli ve ahlak dışı yollarla kamuya ait malların ve halkın parasının talanı önlenecektir.
Ülke çıkarlarına uygun düşen yabancı sermaye ve teknoloji akışı teşvik edilecektir.

 

 

 

İlgili İçerikler

Son Eklenenler

Çarşamba, Ağustos 10, 2022